Agricultura, o șansă pentru România. Susțin inițiativa postului Agro TV, având ca argumente: Posibilitatea practicării mai multor tipuri de agricultura pentru fiecare zona de relief în parte; Structurarea producției agricole astfel încât producția zootehnica sa ajungă la 55-60%, din total producție agricola; Existenta unui corp tehnic de specialitate foarte bine pregătit.