Mijloace de acțiune

”Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii” propune abordarea problemelor din domeniu conform principiului ”o problemă, o soluție”, ceea ce înseamnă evidențierea și rezolvarea acestora pe rând.
Situația actuală a agriculturii și dezbaterile publice de până acum permit plecarea de la un punct bine definit – lipsa unei strategii reală și adecvată. Iar pentru definirea și stabilirea acesteia, ”Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii” (ASDAR) organizează conferințe, evenimente care vor avea loc în fiecare lună.

“Conferințele ASDA” vor fi un mijloc de dezbatere concentrată, fiecare eveniment având în centru una dintre multele probleme identificate de fermieri sau ceilalți actori din domeniu. Discuțiile, de tipul masă rotundă, vor aduce alături fermieri, țărani, autorități, membrii ai parlamentului, reprezentanți ai rețelelor de distribuție și industriei prelucrătoare, iar ASDAR va media discuțiile dintre aceștia. În acest fel, ne vom cunoaște mai bine unii pe alții, nu doar la nivel declarativ, și vom învăța să comunicăm eficient.
”Conferințele ASDA” propun dezbateri reale, concise și care să se încheie cu formularea de soluții clare și fezabile în scurt timp pentru problemele abordate, soluții are să fie înaintate celor care sunt în măsură să le pună în practică.
De asemenea, Asociația pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii militează pentru înființarea unui Consiliu Național al Agriculturii. Acesta este o organizație civică consultativă, apolitică, în care se regăsesc actorii importanți și reprezentativi în domeniu.

”Consiliul Național al Agriculturii” va fi un centru de reflecție care să permită elaborarea, în comun, a unei strategii în acest domeniu. ”Consiliul Național al Agriculturii” va deveni o cale de inițiere a unor proiecte legislative care să completeze cadrul de reglementare în domeniu și de armonizare a intereselor diferite și uneori divergente, lucru posibil ținând cont de apartenența la Consiliu a parlamentarilor implicați în domeniu.
Agro TV, Look Plus, Profit TV, agro-tv.ro, agropress.ro, profit.ro, sunt partenerii media strategici ai ”Asociației pentru Sprijinirea Dezvoltării Agriculturii” și susțin mediatic proiectul ”Agricultura, o șansă pentru România”.